Bạn chưa đăng nhập. Login ngay

-NGHIÊM cấm: lấy SMS ATM, ngân hàng, Vay, FE, trái phép của việt nam, Quét lấy hàng loạt 1 lúc nếu chúng tôi check sẽ khoá tài khoản miễn support
Mua số, giữ số theo tháng, năm liên hệ FACBOOK, Số mới chưa dv gì Contact

My Orders (0)

Holding
{{item.OO_SmS}}

- Dịch vụ Tài khoản(Account) bảo hành chỉ 6h từ lúc mua, Định dạng : Mail| pass| 2fa or recoveryMail | ....

- Các dịch vụ như Gmail, Facebook, Zalo, Telegram... khi đăng ký 2-3 acc sẽ bị các trang đó check Ip, Profie trình duyệt và không gửi mã về, cần phải reset IP Internet và Tạo Profile Trình duyệt mới

- Verify Gmail bị dính thông báo [Không thể sử dụng số điện thoại này để xác minh | This number cannot be used for verification] thì phần lớn là máy bạn đã bị Google Limit...! Không phải do số điện thoại!

- Shopee, Zalo, telegram phải kiểm tra tài khoản đã đăng ký chưa trước khi lấy code, hiện tại Shopee, telegram rất khó, cân nhắc khi sử dụng.

✅Cách kiểm tra Telegram: vào Contact > add contact Nếu Add contact không thành công là số đó chưa sử dụng.

- Khi bạn chọn các dịch vụ nước ngoài nhớ thêm dấu + ở đầu hoặc bỏ mã vùng quốc gia ở đầu đi ví dụ 1 Usa, 7 Russia, 855 Cambodia... Ví dụ: Số 19514977987 các bạn hãy nhập 9514977987

- Yahoo phải Resms lần 2 trên web yahoo khi đăng ký mới nhận đc sms các bạn nhé.

✅Audio chỉ có ở: 01 03 04 05 09 10, thuê lại chỉ có ở KHO 01 03 04 05 09 10 thời gian thuê lại dưới 15' thôi các bạn nhé

- Bạn cần thêm dịch vụ gì khác cứ inbox facebook bên mình sẽ hỗ trợ.

- Miễn phí nhận SMS ko mất Phí