Chưa cập nhật tài khoản Telegram

Bạn chưa cập nhật tài khoản Telegram để nhận thông báo sms mới và có thể coi lịch sử tốt nhất.Cập nhật ngay

Activations

My Orders

Holding
ggggggg ggggg121333gg121 ffffc

- Các dịch vụ như Gmail, Facebook, Zalo, Telegram... khi đăng ký 2-3 acc sẽ bị các trang đó check Ip, Profie trình duyệt và không gửi mã về, cần phải reset IP Internet và Tạo Profile Trình duyệt mới

- Shopee phải kiểm tra tài khoản đã đăng ký chưa trước khi lấy code, hiện tại Shopee rất khó, cân nhắc khi sử dụng.

- Bạn cần thêm dịch vụ gì khác cứ inbox facebook bên mình sẽ hỗ trợ.

- Miễn phí nhận SMS ko mất Phí