- Tạo yêu cầu

=> Chú ý: Nghiêm cấm hành vi lọc SCAN ZALO & App khác, chạy sai app (ban user vĩnh viễn no support), nạp.... phải có nội dung (sau 2 ngày không giải quyết)

Danh sách các số đang chờ tin nhắn

Click vào để copy nhanh | để thuê lại số điện thoại

- Trường hợp cần thuê lại sim (chỉ lấy được trong thời gian ngắn 15-30p và sim khả dụng trên hệ thống), bấm vào nút gần số điện thoại đã thuê ở trang Yêu cầu dịch vụ hoặc Lịch sử thuê số

- Số sau khi mua mà không nhận được code sẽ tự động hoàn số dư sau khi hết thời gian hết hạn( thường là 15 phút hoặc thấp hơn)

- Các dịch vụ như Gmail, Facebook, Zalo... khi đăng ký 2-3 acc sẽ bị các trang đó check Ip, Profie trình duyệt và không gửi mã về, cần phải reset IP Internet và Tạo Profile Trình duyệt mới

- Shopee phải kiểm tra tài khoản đã đăng ký chưa trước khi lấy code, hiện tại Shopee rất khó, cân nhắc khi sử dụng.

- 6: lịch sử sẽ tự động xóa sau 1h sử dụng ở đây, bạn cần coi lại vào mục lịch sử nhé.

Refund Reason