Chưa cập nhật tài khoản Telegram

Bạn chưa cập nhật tài khoản Telegram để nhận thông báo sms mới và có thể coi lịch sử tốt nhất.Cập nhật ngay

Web update hỗ trợ chát FACEBOOK mới Liên hệ

Activations

My Orders (0)

Holding
{{item.OO_SmS}}

- Các dịch vụ như Gmail, Facebook, Zalo, Telegram... khi đăng ký 2-3 acc sẽ bị các trang đó check Ip, Profie trình duyệt và không gửi mã về, cần phải reset IP Internet và Tạo Profile Trình duyệt mới

- Shopee, telegram phải kiểm tra tài khoản đã đăng ký chưa trước khi lấy code, hiện tại Shopee, telegram rất khó, cân nhắc khi sử dụng.

✅Cách kiểm tra Telegram: vào Contact > add contact Nếu Add contact không thành công là số đó chưa sử dụng.

- Khi bạn chọn các dịch vụ nước ngoài nhớ thêm dấu + ở đầu hoặc bỏ mã vùng quốc gia ở đầu đi ví dụ 1 Usa, 7 Russia, 855 Cambodia... Ví dụ: Số 19514977987 các bạn hãy nhập 9514977987

- Yahoo phải Resms lần 2 trên web yahoo khi đăng ký mới nhận đc sms các bạn nhé.

✅Audio chỉ có ở: 01 03 04 05 09, thuê lại chỉ có ở 01 03 04 09 thời gian thuê lại dưới 15' thôi các bạn nhé

- Bạn cần thêm dịch vụ gì khác cứ inbox facebook bên mình sẽ hỗ trợ.

- Miễn phí nhận SMS ko mất Phí