Tránh Telegram bị banned Acc như thế nào?

Làm việc với telegram nhiều, em có để ý một trường hợp như thế này. Các bác có để ý trên điện thoại, khi mình đăng ký/ đăng nhập tài khoản Telegram, khi nhập nhầm một số điện thoại:

+ bị BANNED
+ yêu cầu gởi code quá nhiều mà không nhập được code (do code không về, hay sai code, yêu cầu code nhiều lần)

Thì kể từ lúc này, hễ nhập bất cứ account nào vào là account nó cũng lên đường luôn, và sẽ không đăng ký mới được bất cứ account nào nữa, tất cả đều báo đúng một lỗi đã gặp như trên.

Giải quyết: Gặp trường hợp này thì đổi IP không giúp ích được gì. Mà phải là Gỡ bỏ Telegram và cài Telegram mới lại ngay.

Thực ra khi đăng ký và đăng nhập bằng các tài khoản trên điện thoại (em nói Android thôi, IOS em không bàn tới và nó cũng tương tự). Đừng nghĩ là khi mình fake IP (đổi mạng, tắt mở 3G, dùng vps, dùng shock) để lấy IP mới là xong vì với mấy app như: Textnow, TextPlus, Telegram nó dùng một cái pushToken để chuyển dữ liệu giữa server của nó và máy đt của chúng ta thông qua Google. Ở đây sau khi chúng ta mở ứng dụng lên chúng ta sẽ được cấp một cái pushToken (cái này có thể được hiểu giống như một số điện thoại đã được mã hoá) và cái này sẽ được tạo ra dựa vào tài khoản Google đã đăng nhập Google Play thông qua một số thông tin của điện thoại, em ví dụ là TextPlus thì nó sẽ như sau:

{
“appName”: “textplus”, <————— tên ứng dụng
“appVersion”: “7.3.0”, <———— phiên bản APP
“deviceUDID”: “65591548bb393e5b”, <———- Android ID
“model”: “SM-G530H”, <——— model thiết bị
“platform”: “google”,
“platformOSVersion”: “4.4.4”,
“pushEnabled”: true,
“pushToken”: “dixHCpaFZns:APA91bHxerd6kULbQCdnT3R3eqRx3HAPkSntTF5unLtEhfjhC0gTjzZp-FrZsA5xzTUPdoAyJHIuXp5FbndpFLGlF0F7QXn8DVRtaO2ujE0xJ5Y91-amJT8iKwlgVRSkNrI2nzGQ-0SgASJXgz7g4ZQbmt7OHWwGWQ”, <———————- chính nó đây
“pushTokenType”: “ANDROID_GCM”,
“pushType”: 2,
“user”: “https://ums.app.nextplus.me/users/8a80838d647132a701648cac8e8437fd” <——— Log thông tin trên vào tk này
}

Giải thích: trong này có 2 thông số quan trọng:

deviceUDID: Có thể hiểu nó là Android ID cái này cố định, không thể thay đổi được trừ khi reset lại máy hay cài một bản android mới (Bluestack)

pushToken: của Google cấp thông qua https://android.clients.google.com/c2dm/register3 (chú ý là nó có liên quan tới Google account đang login trên máy)

Như vậy việc này có ý nghĩa gì? Việc tạo ra được một pushToken hợp pháp không dễ, có nghĩa là việc chúng ta muốn fake được để đăng ký/ đăng nhập được nhiều tài khoản trên một máy rất khoai.

Chúng nó biết được hết vì chỉ cần tra chéo nhau là nó block sạch sẽ mọi account!!! Vậy em nói thế thì nếu muốn fake phải làm sao? Phải cài mới android (tạo mới Android ID) và đăng nhập một google account khác vào cái đã, tải một bản App khác về máy! Và đừng bao giờ đăng nhập một account đã bị block hay từng đăng nhập trên máy cũ vào đó. Nguyên nhân: pushToken đã được lưu, google account bị log, đổi IP vô hiệu, đổi máy đt khác(cùng account google) vô hiệu!!!

Và quan trọng nhất là nếu muốn nó không biết thì mỗi lần register/sign in rồi signout tài khoản đó phải lặp lại cái bước trên nó mới không biết được! (sạch sẽ)

Trả lời