Click vào để copy nhanh | để thuê lại số điện thoại.
Không lấy dạng scan số điện thoại quá nhiều 1 lần sẽ bị -money ko hoàn trả, cần trọng trong khi dùng API, Nghiêm cấm hành vi lọc ZALO (ban user).

Tên dịch vụ Phí Số Phone CODE Content Tạo lúc End

Chú ý mỗi sim chỉ live thời gian ngắn, lên các bạn chú ý qua giờ khả năng ko thuê lại đc số nhé, lên các bạn xác định thuê liền lại thì đc